Evaluatie collegeprogramma

geplaatst in: Nieuws | 0

Ruim twee jaar na het ingaan van het collegeprogramma 2014-2018 ‘Daadkrachtig Vooruit met een veranderende samenleving’ heeft het college een tussentijdse balans opgemaakt. Er zijn veel doelstellingen uit het collegeprogramma behaald waar het college op terug kijkt. Ook zijn er … Lees verder

Behandeling Kadernota in de gemeenteraad.

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen maandag is de kadernota behandeld in de raad. De opzet was anders dan normaal aangezien de raad nu zelf met voorstellen kon komen voor nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen. Aangezien er in 2017 een tekort van nog ruim 200.000 euro … Lees verder

Subsidies : minder administratieve rompslomp en duurzamer richting toekomst

geplaatst in: Nieuws | 0

Naar aanleiding van een door onze raad aangenomen motie heeft er eind 2015 een thema avond plaatsgevonden over het huidige gehanteerde subsidiebeleid. Het gevolg is dat er nu een nieuwe notitie subsidiebeleid voor ons ligt. Al hoewel de VVD niet echt een voorstander is van het fenomeen subsidie wilden wij voor ons subsidiebeleid graag een uitzondering maken.

VVD loopt uit protest weg uit raad Drechterland

geplaatst in: Nieuws | 0

Na afloop van de meningsvormende vergadering werd gedurende de schorsing door CDA/GBD  en PDL (de indieners van 2 moties) plotseling aan een gewijzigde motie gewerkt. Zonder enig overleg kwamen onze coalitiepartners met een gewijzigde motie op de proppen. De VVD … Lees verder