Geen emotie politiek – Camping het Hof

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van 28 januari jl. werd het dossier Camping Het Hof in Wijdenes besproken. Een bestemmingswijziging om in plaats van 19 recreatiewoningen, 26 recreatiewoningen te bouwen. De raadzaal zat vol met belangstellenden uit Wijdenes. Een dossier dat heel erg leeft in het dorp.

Toch moeten wij als raadsleden naar de feiten kijken en het algemeen belang behartigen en kijken wat het beste voor Drechterland is. VVD begrijpt ook dat omwonenden niet staan te springen om een recreatiepark naast zich te krijgen, maar dit is nog steeds de feitelijke bestemming, ook al ligt het park inmiddels al meer dan 13 jaar braak.

Ook met de regio hebben wij als raad aangedrongen op meer recreatie en toerisme om Drechterland een aantrekkelijke gemeente te laten worden. Dit plan past daar heel goed in.

Met een motie, ingediend door CDA en VVD, is het plan extra aangescherpt. Het proces voor de bestemmingswijziging kan nu van start gaan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt aan de provincie en overige betrokken bestuursorganen/overlegpartners gestuurd voor vooroverleg. Eventuele reacties kunnen aanleiding geven het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen. Dit ontwerp-bestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd en er kunnen nog zienswijzen worden ingediend. Wij als raad beslissen daarna over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Door VVD is dan ook getracht om de begrijpelijke emotionele afwegingen buiten beschouwing te laten, maar ons te baseren op de feiten. VVD heeft daarom voor het besluit gestemd.