Openbare ruimte

Inwoners worden wijk- of straatgericht betrokken bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Andersom kunnen ook initiatieven van de inwoners worden ondersteund. Wij streven naar een gemakkelijk te onderhouden openbare ruimte, waarbij karakteristieke locaties extra aandacht verdienen.

Veiligheid

Toezichthouders blijven wat de VVD betreft, nodig om te handhaven zodat ze de veiligheid van inwoners en bedrijven zoveel mogelijk waarborgen. Zij zijn ook bemiddelaar bij conflicten en grijpen in bij overtredingen.

Nadat de N23 is opengesteld willen wij de verkeersstromen monitoren. Aan de hand van deze resultaten zullen we dan pas maatregelen nemen om sluipverkeer te ontmoedigen. Waarbij hindernissen voor hulpdiensten op de openbare weg zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.