Tarieven voor huisvuilinzameling moeten voor de inwoners helder en inzichtelijk zijn, zodat de mensen weten hoe het tarief is opgebouwd.
Wij willen een uitgebreid onderzoek naar de meest kansrijke vorm van duurzame energieopwekking in Westfriesland. De VVD wil het gebruik van bestaande daken van bedrijven voor duurzame energieopwekking beter benutten.
Verduurzaming van de bestaande woningen willen we stimuleren.
Nieuwe woningen en uitbreidingsplannen in de gemeente Drechterland worden gasloos en klimaat adaptief ontworpen.