Bewegen, ontmoeten en recreëren

Sportfaciliteiten en verenigingen zijn pijlers onder de lokale samenleving. Als er voldoende draagvlak onder de inwoners is, verdienen de verenigingen steun van de gemeente. 

Zwemmen vinden wij belangrijk voor onze inwoners. Daarom moet zowel het Hemmerven in Venhuizen als het Streekbad in Hoogkarspel blijven bestaan. Ook stimuleert VVD Drechterland initiatieven voor het uitbreiden van vaarroutes, fiets- en wandelpaden.

Initiatieven op het gebied van recreatie moeten worden omarmd, echter wel in samenspraak met de omwonenden. Het gebruik door de één mag namelijk niet ten koste gaan van het plezier of woongenot van de ander.

Speeltuinen worden gezien als een centraal ontmoetingspunt voor de jeugd en hun ouders. Daarom zetten wij in op goed onderhoud en zo nodig in verouderde wijken vernieuwing van deze speeltuinen.