WMO

De VVD vindt dat bij het verstrekken van voorzieningen maatwerk moet worden geleverd. Mensen worden geholpen naar behoefte. Het is niet leidend waar iemand “recht” op heeft, maar leidend is waar iemand het beste mee geholpen is.

Ouderen

Mensen worden gemiddeld ouder en ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Men blijft langer gezond en neemt actief deel aan onze samenleving. De gemeente kan hieraan positief bijdragen door mee te werken aan langer zelfstandig blijven wonen en daarbij faciliteiten te bieden op het gebied van zelfredzaamheid. Het voorkomen van vereenzaming bij zelfstandig blijven wonen is voor ons een aandachtspunt.

Samenleving

“Voorkomen is beter dan genezen”. Maar mochten zich toch problemen voordoen op het gebied van zorg en welzijn is het dus belangrijk om deze vroegtijdig te herkennen. De gemeente draagt zorg voor het vroegtijdig signaleren en helpt bij het aanvragen en krijgen van zorg. Om verdere zorg en begeleiding te borgen blijft het Drechterlandse Team Inzet bestaan en wordt, indien nodig, uitgebreid.

Minimabeleid

De VVD vindt dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. De gemeente moet er alles aan doen om een uitkeringssituatie zo kort mogelijk te laten duren. De organisatie WerkSaam Westfriesland is wat ons betreft de meest effectieve organisatie om zo veel mogelijk mensen op een passende manier naar betaald werk te leiden. Wij vinden dat iemand in een uitkeringssituatie best iets terug mag doen voor de maatschappij. Men mag best aangesproken en gemotiveerd worden om, bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen of verzorgingshuizen