Bestuur van de gemeente

Wij willen de inwoners actief betrekken bij de vorming en de uitvoering van het lokale beleid. Het gemeentebestuur moet weer meer binding krijgen met haar inwoners. Aanpak, zoals met het project Vitale Dorpen moet worden voortgezet.

Wij hebben vertrouwen in de gefuseerde ambtelijke organisatie. Door deze fusie wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd, de zelfstandigheid van onze gemeente gewaarborgd en de bestuurskracht versterkt.