Bestuur van de gemeente

VVD Drechterland wil dat onze inwoners proactief betrokken blijven bij de vorming en de uitvoering van het lokale beleid. Het gemeentebestuur zal zoveel mogelijk samen optrekken met onze inwoners. Hierbij moet wel worden aangetekend dat betrokkenheid of participatie niet betekent dat de “individuele drammers’’ altijd gelijk krijgen. Wij vinden dat de gemeente meer oog moet hebben voor de “stille meerderheid” die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

In een fusie van onze gemeente met Stede Broec en Enkhuizen zien wij geen toekomst. VVD Drechterland blijft vertrouwen houden in de huidige SED ambtelijke organisatie. Deze vorm biedt voor onze inwoners de meeste voordelen, terwijl zelfstandigheid en bestuurskracht van onze gemeente met deze vorm gewaarborgd blijft.

Dienstverlening

De gemeente is er voor onze inwoners en ondernemers. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels. Brieven en formulieren zijn in begrijpelijke taal geschreven en makkelijk te vinden. VVD Drechterland vindt het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt en dat zij er alles aan doet om je goed te helpen. Tevens zetten wij in op de digitale dienstverlening van goede kwaliteit.