Volkshuisvesting & Ruimtelijke ontwikkeling

“Kijken wat wel kan” is de basis voor het ruimtelijk beleid dat dit college heeft ingezet en daar willen wij graag mee doorgaan. Dat betekent niet dat alles maar moet kunnen. Maar wel dat met een goede onderbouwing ook maatwerk toepassingen mogelijk zijn.

Omdat de vraag naar verschillende soorten woonruimte meer en vaker verandert, willen wij inzetten op flexibel ontwerpen van bestemmingsplannen. De vraag is bepalend en niet het aanbod. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op de veranderende vraag.

In al onze dorpen moet een passende uitbreiding van het aantal woningen mogelijk zijn. Passend in aantal en passend bij de behoefte, waarbij de focus voor grotere plannen op de kernen Hoogkarspel en Venhuizen ligt.

Initiatieven uit het project “Vitale Dorpen” moeten doorgang vinden. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de mogelijk te realiseren multifunctionele accommodatie in Westwoud, de herinrichting van het centrum van Venhuizen en het versterken van de dorpsfuncties in Schellinkhout ondersteunen wij.