Economie

De gemeente moet snel internet zoveel mogelijk faciliteren. Initiatieven op dit gebied worden ondersteund.

Het huidige bedrijvenloket wordt doorontwikkeld zodat er één loket komt voor alle vragen van ondernemers. Voor de ondernemers heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar.

Financiën

Wij hechten aan een gezond financieel beleid, waarbij de uitgaven structureel niet hoger zijn dan de inkomsten. Nu het financieel beter gaat met onze gemeente en er inmiddels een financieel overschot is in de begroting wil de VVD dat de inwoners hiervan gaan meeprofiteren. Wij willen dat onze inwoners de komende twee jaar niet meer aan OZB betalen dan in 2018. Na 2020 wordt gekeken of het financieel mogelijk is dit gelijkblijvende tarief met nog eens 2 jaar te verlengen.