2018-2026

In de afgelopen periode is de woningbouw weer fors uitgebreid. In alle kernen wordt bijgebouwd of zijn plannen in ontwikkeling om de leefbaarheid te behouden: 

 • Reigersborg Noord en Zuid, Hoogkarspel
 • Het Behouden Huys, Hoogkarspel
 • Water en Vuur huis, Hoogkarspel
 • Houterweg 2-4, Hoogkarspel
 • De Overhaal, Venhuizen
 • Centrumplan Venhuizen, Venhuizen
 • De Buurt 116, Venhuizen
 • De Vergulde Hoek, Venhuizen
 • Hemschool, Hem
 • Smidse, OosterblokkerMFA Westwoud, Westwoud
 • Woudlust, Westwijzer, Woudia, Westwoud
 • Kerkbuurt, Wijdenes
 • Dorpshuislocatie Schellinkhout, Schellinkhout
 • Sportveldlocatie Schellinkhout, Schellinkhout

Om iets te kunnen doen aan het tekort aan woningen moet er sneller gebouwd worden. Daarom worden alle kleine projecten tot 12 woningen en de binnenstedelijke projecten naar voren gehaald en versneld uitgevoerd. 

De VVD Drechterland heeft zich verder ingezet voor:

 • Camping Wijdenes. Na jaren braak te hebben gelegen is er inmiddels een ecoresort gerealiseerd waar van de organisatie Roompot het beheer heeft overgenomen. Het toerisme naar onze gemeente wordt hierdoor gestimuleerd.
 • Er is een visie op polder De Drieban in Venhuizen ontwikkeld, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben om uit te breiden.
 • Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie en zij hebben dan ook recht op goede huisvesting. Huisvesting in de woonwijken vinden wij geen goede ontwikkeling. Daarom hebben we het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten aangepast. Dit komt neer op een flinke uitbreiding van de mogelijkheden tot huisvesting in de buitengebieden met daarbij een limiet aantal voor de Elbaweg.
 • De Hemmerbuurt is compleet vernieuwd en is nu een plezierige en veilige dorpsweg geworden in Hem.
 • Het Cor Schipperpad langs het spoor in Westwoud wordt verder uitgebreid naar de woonwijk Reigersborg Zuid V.
 • De tarieven van de OZB zijn door inzet van VVD Drechterland de eerste twee jaar van de collegeperiode gelijk gebleven en de laatste twee jaar maar minimaal verhoogd.
 • Sinds enige jaren is de provinciale weg N307 in gebruik. Veel inwoners van Drechterland hebben veel plezier aan deze weg. De VVD was de enige partij in Drechterland die voor deze doorsteek was.
 • Binnenkort is er snel internet (glasvezel) op veel plekken binnen de gemeente Drechterland beschikbaar.

2014 – 2018

Sinds 17 april 2014 maakt de VVD deel uit van het college van de gemeente Drechterland. Het college van Burgemeester en Wethouders bestuurt de dagelijkse praktijk van de gemeente.
George Besseling zit namens de VVD als wethouder in het college. Hij heeft onder andere: Economische Zaken, Verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Ruimtelijk Ontwikkeling en volkshuisvesting, Vergunningsverlening en handhaving Bouwen en Milieu in zijn portefeuille.

De afgelopen 4 jaar is er hard gewerkt en veel bereikt. Zo zijn de inwoners meer betrokken bij de politiek. Het project Vitale Dorpen is hier een mooi voorbeeld van. In dit project hebben inwoners zich ingezet om onze gemeente nog mooier te maken. Het college heeft er vooral voor gezorgd dat de inwoners elkaar konden vinden. Vele actieve vrijwilligers doen het echte werk, zij helpen actief mee in de verschillende allianties. De meeste projecten draaien nu volop en wij blijven de projecten ondersteunen waar nodig.

Daarnaast zijn er ruimere regels rondom het huisvesten van arbeidsmigranten gekomen. Agrariërs kunnen nu makkelijker arbeidsmigranten huisvesten bij het bedrijf en “huisjesmelker-achtige” praktijken zijn terug gedrongen.

In 4 jaar is er natuurlijk veel meer werk verzet. Het opwaarderen van het haventje in Wijdenes, het renoveren van het “huisje van Balk” in Oosterleek, een handbalveld binnen de hekken bij sportvereniging De Valken, nieuwe huurwoningen in Hoogkarspel, nieuwbouw in Oosterblokker, verlichting langs De Hout zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Bovenal is ervoor gezorgd dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. In het begin van deze periode was er een begrotingstekort voorzien dat opliep tot ruim acht ton in 2018. Door het nemen van diverse maatregelen en zorgvuldig financieel beleid kan een volgend college van start gaan met een positief financieel vooruitzicht.