VVD: ‘Voer een marktanalyse uit naar afvalinzamelaars’

geplaatst in: Nieuws | 0

De zeven Westfriese VVD-fracties roepen de Westfriese colleges op om een marktanalyse uit te voeren naar afvalinzamelaars in Nederland. Op dit moment is afvalverwerkingsbedrijf HVC uit Alkmaar de partij die het afval inzamelt in Westfriesland. Ook de VVD in Drechterland vindt dat er nog veel valt te verbeteren op het gebied van afvalinzameling.

Er moet een juiste balans zijn tussen dienstverlening en kosten. Het landelijke rapport Benchmark Huishoudelijk afval, alsmede de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) laten zien dat er bij alle zeven Westfriese gemeenten verbeterslagen te maken zijn en er voor het inzamelen van het huisvuil flink wordt betaald.

Service omhoog, kosten omhoog

Het huidige contract voor afvalinzameling met HVC eindigt op 1 januari 2026 met een opzegtermijn van twee jaar. Dit betekent dat het contract vanaf 1 januari 2024 kan worden opgezegd. Dit geeft de Westfriese gemeenten de ruimte om de samenwerking tussen de Westfriese gemeenten en HVC te heroverwegen. “Wij vinden dat de DVO’s met de gemeenten ter discussie gesteld moeten worden. Op deze manier kan er weloverwogen worden gekozen of de samenwerking met HVC moet worden voortgezet of dat er met een andere afvalinzamelaar in zee moet worden gegaan. Ons uitgangspunt blijft service omhoog, kosten omlaag”, aldus Joey Leeuwinga namens de Westfriese VVD-fracties.

De Westfriese VVD is van mening dat nu het moment is om een marktanalyse uit te voeren. De gemeenten moeten een, bij voorkeur gezamenlijke, marktanalyse gaan uitvoeren naar afvalinzamelaars en gemeentelijke of regionale afvalinzamelingsbedrijven. “Wij vragen ons serieus af of HVC de beste partner is voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Wij roepen de colleges op om zo’n marktanalyse uit te voeren. Onderzoek of er alternatieve manieren zijn om afval in te zamelen, denk ook aan een eigen afvalbedrijf of een andere inzamelaar”, aldus Leeuwinga, die ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Stede Broec is.

HVC niet marktcompetitief genoeg

Uit het rapport Benchmark Huishoudelijk afval blijkt dat de dienstverlening van de Westfriese gemeenten onder gemiddeld scoort. Uit de evaluatie van de DVO’s blijkt dat HVC niet marktcompetitief genoeg is. De afvalbeheerkosten die door de HVC worden berekend in de Westfriese gemeenten is hoog. In vergelijkbare gemeenten zijn deze kosten lager. Hoge afvalbeheerskosten leiden tot een hoge afvalstoffenheffing, waardoor de lastendruk in Westfriesland voor inwoners hoog is.

De liberalen zien graag dat er wordt gekeken middels een marktanalyse of er andere partijen in Nederland zijn die de afvalinzameling zouden kunnen doen tegen bijvoorbeeld lagere kosten en tegen betere dienstverleningsvoorwaarden.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

De VVD vindt het belangrijk dat er wordt gekeken welke optimalisatie er nodig is voor betere afvalscheiding in het restafval zonder in te boeten op de wijze van inzameling. Leeuwinga: “Wat ons betreft heeft een Westfries geen financiële prikkel nodig om afval goed te scheiden. De kwaliteit van de afvalstromen is immers in Westfriesland al jaren hoog. Wij zijn van mening dat er moet worden gekeken welke middelen er nodig zijn om beter te scheiden. Biedt vertrouwen, informatie en de juiste middelen, dan volgt de verantwoordelijkheid vanzelf.”

Vervolg op korte termijn

De Westfriese gemeenten gaan nu aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluaties van de DVO’s met HVC. De VVD is van mening dat een onafhankelijke marktanalyse nodig is om objectief te kijken welke afvalinzamelaar het voor Westfriesland moet gaan doen. “We willen ernaar streven om dit Westfries breed op te pakken, samen kunnen we een goede business case neerleggen en een gezamenlijk onderzoek is effectiever en goedkoper. Het uiteindelijke doel van een lagere afvalstoffenheffing en betere service is echt haalbaar. Hiermee gaat gepaard dat het milieu ook de benodigde aandacht krijgt”, aldus Leeuwinga.

De VVD in Westfriesland is kritisch en vindt het een taak van de gemeenteraden om de portefeuillehouders, juist op dit moment van verlenging van de overeenkomsten, te wijzen op mogelijke alternatieven. Middels bijgevoegd manifest roepen de Westfriese liberalen de gemeenten daarom op om een onafhankelijke marktanalyse uit te voeren. Een verlenging van het contract moet niet vanzelfsprekend zijn, de discussie moet gevoerd kunnen worden. Leeuwinga sluit af: “Onze inwoners verdienen kwalitatieve afvalinzameling voor een marktconforme prijs. Wanneer dit beter kan bij een andere partij dan moet de discussie met HVC over de overeenkomst niet geschuwd worden.”