Behandeling Kadernota in de gemeenteraad.

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen maandag is de kadernota behandeld in de raad. De opzet was anders dan normaal aangezien de raad nu zelf met voorstellen kon komen voor nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen. Aangezien er in 2017 een tekort van nog ruim 200.000 euro … Lees verder

Subsidies : minder administratieve rompslomp en duurzamer richting toekomst

geplaatst in: Nieuws | 0

Naar aanleiding van een door onze raad aangenomen motie heeft er eind 2015 een thema avond plaatsgevonden over het huidige gehanteerde subsidiebeleid. Het gevolg is dat er nu een nieuwe notitie subsidiebeleid voor ons ligt. Al hoewel de VVD niet echt een voorstander is van het fenomeen subsidie wilden wij voor ons subsidiebeleid graag een uitzondering maken.

VVD loopt uit protest weg uit raad Drechterland

geplaatst in: Nieuws | 0

Na afloop van de meningsvormende vergadering werd gedurende de schorsing door CDA/GBD  en PDL (de indieners van 2 moties) plotseling aan een gewijzigde motie gewerkt. Zonder enig overleg kwamen onze coalitiepartners met een gewijzigde motie op de proppen. De VVD … Lees verder

Herinrichting Anjerstraat in Hoogkarspel

geplaatst in: Nieuws | 0

Gemeenteraad gaat akkoord met het herinrichten en opknappen van de Anjerstaat in Hoogkarspel Door de matige onderhoudstoestand van de bestrating in de Anjerstraat heeft het college een voorstel gedaan voor het opnieuw bestraten en opknappen van het trottoir. Ook hebben … Lees verder