Vier vrouwen die bouwen

geplaatst in: Nieuws | 0

Het is regelmatig het gesprek van de dag: Nederland verkeert in een woningcrisis. De vraag naar betaalbare woningen neemt toe, terwijl de huizenprijzen maar blijven stijgen. Starters op de woningmarkt komen hierdoor bijna niet aan bod en ook in de middeldure en duurdere prijsklassen is het woningaanbod beperkt. Het dossier “wonen” is in de meeste gemeente het meest besproken. In Westfriesland zijn maar liefst vier VVD-vrouwen verantwoordelijk voor deze uitdagende portefeuille. Andrea van Langen uit Medemblik, Marjon van der Ven uit Hoorn, Rosalien van Dolder uit Koggenland en Yvonne Roos-Bakker uit Drechterland. Vier vrouwen die bouwen, dus. Hoe kijken zij tegen de woningnood aan en wat is er in de afgelopen vier jaar bereikt?

Het bouwen van een nieuwbouwwijk gaat niet van vandaag op morgen. Dat duurt jaren. En roepen dat er meer woningen moeten komen is niet moeilijk, maar het ook echt voor elkaar krijgen, vergt kennis, visie en keihard werken en overleg voeren. En de grootste “hobbels” die daarbij weleens in de weg zitten, zijn de hoeveelheid benodigde onderzoeken, bezwaarprocedures en de provincie. Drie van de vier genoemde gemeenten zijn landelijke gemeenten en de provincie heeft bedenkingen bij het bouwen in het landelijk gebied. Een remmende factor waar de drie portefeuillehouders tegen aan lopen en voor extra vertraging kan zorgen. Maar ook in het stedelijke Hoorn, is een nieuwbouwwijk niet zomaar “makkelijk” te bouwen. “Juist het inbreien van een nieuwbouwwijk, levert veel bezwaren op vanuit de wijk. Overleg en participatie is dan ook cruciaal wil een project kans van slagen hebben”, aldus wethouder Marjon van der Ven.

2018-2022

Toch kijken alle vier de wethouders met trots terug op wat er wel is bereikt. Rosalien van Dolder: “We hebben nu maar liefst 1600 woningbouwplannen in voorbereiding, verspreid over heel Koggenland. Als we zo doorgaan, bereiken we in 2023 een absolute piek van 400 opgeleverde woningen.” Ook Yvonne Roos-Bakker kijkt met een goed gevoel terug. “Er zijn 322 woningen gebouwd en opgeleverd, op dit moment bouwen we aan 274 woningen en hebben we 1011 woningen in planvorming. Een mooi resultaat van vier jaar hard werken met elkaar.”

‘Sneller meer woningen bouwen is voor de gemeente echt topprioriteit geweest,’ vertelt Marjon van der Ven (wethouder Wonen en Stadsontwikkeling). ‘In overleg met de ontwikkelaars versnelde de gemeente de woningbouwproductie in de Bangert en Oosterpolder van 100 woningen per jaar in 2018 naar 200 woningen per jaar in 2019 en 2020.’ De totale gerealiseerde productie van woningen komt neer op 1.631. Momenteel zijn er 3000 woningen in procedure en planvorming. Ook Andrea van Langen heeft in Medemblik haar steentje bijgedragen, er zijn ruim 600 woningen gebouwd en er staan er momenteel 200 in de steigers. Er zijn 1175 woningen in procedure en 758 in planvorming. Aan ambities geen gebrek: “We willen er als VVD Medemblik 2000 extra woningen bij!”

Toekomst

Een kleine rekensom leert dat we als al deze plannen uitkomen goed op weg zijn richting de 10.000 woningen. De komende jaren blijft het dossier wonen veel aandacht vragen. Er is al veel gebeurd en we hebben als gemeenten mooie resultaten geboekt, maar we kunnen zeker niet achterover hangen. Samen met de provincie is afgesproken dat er minimaal 900 woningen per jaar worden gebouwd in heel Westfriesland. “We moeten alles op alles blijven zetten om de woningbouwproductie op peil te houden”, aldus de vier “vrouwen die bouwen”.

Foto van links naar rechts: Marjon van der Ven, Yvonne Roos-Bakker, Rosalien van Dolder en Andrea van Langen.