Begroting Drechterland: Ombuigingen

geplaatst in: Nieuws | 0

Drechterland staat er financieel keurig voor, maar ombuigingen zijn wel noodzakelijk.

Met de komst van de septembercirculaire van het Rijk ziet de begroting er voor 2020 en de jaren die volgen er toch gelukkig positiever uit dan verwacht. De VVD is dan ook blij dat ondanks de grillige financiën vanuit het Rijk de ambities uit ons College Uitvoerings Plan (CUP ) gewoon waargemaakt kunnen worden. Waar we eerder rekening hielden met een zeer mager overschot, ziet dit meerjaren perspectief er positief uit.

Er natuurlijk nog wel risico’s op vooral het sociaal domein. Met name de jeugdzorg, maar ook de versoepeling toegankelijkheid van de WMO kunnen extra middelen gaan vragen. Daarom steunen wij Het College om zuinig te blijven met het inzetten van onze extra gelden.

Verder zijn wij als VVD benieuwd hoe Het College invulling gaat geven aan de € 400.000 ombuigingen. Het zal tijdens deze transitie toch ergens pijn moeten doen. Als VVD zouden wij het prettig vinden om ons als raad hierin tijdig mee te nemen en ons een paar keuzes voor te leggen.

Verder willen wij Het College en de ambtelijke organisatie complementeren voor de inhoud en leesbaarheid van de begroting. Elk jaar wordt de jaarrekening begrijpelijker en beter leesbaar. Er wordt duidelijk aangeven wat er op stapel staat dit jaar met daarbij de kosten en financiële consequenties.