Wat hebben we onder meer bereikt?

geplaatst in: Nieuws | 0

Sinds 17 april 2014 maakt de VVD deel uit van het college van de gemeente Drechterland. Het college van Burgemeester en Wethouders bestuurt de dagelijkse praktijk van de gemeente.

George Besseling zit namens de VVD als wethouder in het college. Hij heeft onder andere: Economische Zaken, Verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Ruimtelijk Ontwikkeling en volkshuisvesting, Vergunningsverlening en handhaving Bouwen en Milieu in zijn portefeuille.

De afgelopen 4 jaar is er hard gewerkt en veel bereikt. Zo zijn de inwoners meer betrokken bij de politiek. Het project Vitale Dorpen is hier een mooi voorbeeld van. In dit project hebben inwoners zich ingezet om onze gemeente nog mooier te maken. Het college heeft er vooral voor gezorgd dat de inwoners elkaar konden vinden. Vele actieve vrijwilligers doen het echte werk, zij helpen actief mee in de verschillende allianties. De meeste projecten draaien nu volop en wij blijven de projecten ondersteunen waar nodig.

Daarnaast zijn er ruimere regels rondom het huisvesten van arbeidsmigranten gekomen. Agrariërs kunnen nu makkelijker arbeidsmigranten huisvesten bij het bedrijf en “huisjesmelker-achtige” praktijken zijn terug gedrongen.

In 4 jaar is er natuurlijk veel meer werk verzet. Het opwaarderen van het haventje in Wijdenes, het renoveren van het “huisje van Balk” in Oosterleek, een handbalveld binnen de hekken bij sportvereniging De Valken, nieuwe huurwoningen in Hoogkarspel, nieuwbouw in Oosterblokker, verlichting langs De Hout zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Bovenal is ervoor gezorgd dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. In het begin van deze periode was er een begrotingstekort voorzien dat opliep tot ruim acht ton in 2018. Door het nemen van diverse maatregelen en zorgvuldig financieel beleid kan een volgend college van start gaan met een positief financieel vooruitzicht.