Drechterland is groter dan Hoogkarspel

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van 22 januari besprak de raad de motie van PDL over een tweede dorpsbos voor Hoogkarspel. VVD Drechterland was tijdens de RTG-vergadering op 8 januari al heel duidelijk over dit onderwerp en was tegen de motie om de volgende redenen:

  • de eigenaar gebruikt het land nog voor eigen agrarische doeleinden;
  • college en eigenaar konden niet tot een prijsovereenstemming komen;
  • onteigening is in dit geval onbespreekbaar voor VVD Drechterland;
  • Drechterland heeft geen financiële middelen om dit tweede dorpsbos te betalen;
  • er is al sprake van een dorpspark, omdat de raad het college opdracht heeft gegeven om Reigersborg Zuid 5 groen af te hechten. Dit plan wordt nu ontworpen en wordt nog aan de raad ter goedkeuring voor gelegd.

 

PDL had voor de raadsvergadering de motie aangepast door het woord “onteigening” te verwijderen. Wat PDL betrof moest het college toch verder proberen te onderhandelen. De vraag die VVD Drechterland dan ook direct stelde aan PDL was hoe zij dit zagen. Vraag en aanbod ligt nu verder uit elkaar dan ooit en nog steeds is er geen antwoord gegeven hoe deze grond betaald dient te worden. VVD Drechterland vindt “groen” heel belangrijk, maar Drechterland is groter dan Hoogkarspel. Er staan de komende jaren verschillende grote projecten op stapel in diverse kernen, zoals centrumplan Venhuizen, brede school in Westwoud, achterstallig onderhoud van wegen, groen en kunstwerken, diverse projecten vanuit de allianties van Vitale Dorpen, maar ook de versterking van het ambtelijk apparaat kost veel geld.

 

VVD Drechterland kreeg het verwijt dat zij wel instemde met de onteigening voor de N23, maar niet voor de onteigening voor een tweede dorpsbos. VVD Drechterland gaf direct aan dat dit appels met peren vergelijken is. De N23 is maatschappelijk gezien van landelijk belang en hier ligt zelfs nog de crisis- en herstelwet aan ten grondslag. Het dorpsbos is alleen voor het belang van de inwoners van Hoogkarspel en het is nog maar de vraag hoeveel mensen gebruik gaan maken van zo’n voorziening.

 

De motie werd niet aangenomen. Ook CDA en GBD waren het met VVD Drechterland eens. Alleen Senioren Partij Drechterland steunde de motie, maar kon ook niet aangeven hoe zij het dorpsbos wilde gaan financieren.