De SED in het nieuws

geplaatst in: Nieuws | 0

Ruim vier jaar geleden hebben de gemeenteraden van Stede broec, Enkhuizen en Drechterland besloten om de drie ambtelijke organisaties te laten fuseren. Het CDA Drechterland heeft toen als voorwaarde gesteld dat er vanaf het begin extra moest worden bezuinigd. Deze bezuiniging breekt ons nu op. Eerst werd vanuit de organisatie gevraagd om een bedrag van 1,6 miljoen Euro, maar daar gingen de raden niet mee akkoord. De raden vonden dit een slag in de lucht, net als de bezuiniging die vanaf het begin was opgelegd.

 

Een onafhankelijk bureau heeft een onderzoek ingesteld naar de benodigde maatregelen om de organisatie weer goed op orde te krijgen. Alles met elkaar bleek dat er voor de komende 5 jaar 13 miljoen Euro nodig is, waarvan Drechterland ruim 4 miljoen voor zijn rekening neemt. Een groot deel hiervan bestaat uit incidentele kosten voor het op orde brengen van de digitalisering. Een andere grote post wordt gevormd door noodzakelijke uitbreiding van de formatie voor een groot deel veroorzaakt door uitbreiding van wettelijke taken.

 

De VVD fractie heeft samen met het CDA, GBD en SPD een amendement ingediend waarbij wij akkoord gaan met het collegevoorstel met dien verstande dat er eind maart en eind juni 2018 een tussentijdse rapportage over de voortgang aan de raad ter beschikking wordt gesteld en dat de gezamenlijke raden zelf met behulp van een extern bureau in oktober een onderzoek zullen laten doen.

 

Deze rapportages en het onderzoek door de raden, zijn bedoeld om te voorkomen dat we weer in een zelfde situatie terechtkomen als de afgelopen jaren, waarin eerst werd voorgespiegeld dat alles goed liep en we na twee jaar te horen kregen dat het toch niet zo goed liep als werd beweerd.

 

Er gaan ook stemmen op (met name bij de PDL fractie) om de mogelijkheid te onderzoeken van een bestuurlijke fusie, maar dat is naar onze mening nu niet relevant, want er moet NU iets aan de ambtelijke organisatie worden gedaan, dat kan niet wachten op een onderzoek naar en eventuele uitvoering van een bestuurlijke fusie. Daar gaan immers jaren overheen.