Kadernota 2017 – 2021

geplaatst in: Nieuws | 0

Maandag 26 juni werd de kadernota 2017 – 2021 door de Gemeenteraad vastgesteld. Het financieel beeld ziet er voor de toekomst van de gemeente gunstig uit.

Er is een klein tekort voor 2017 voorspeld door het college en een klein overschot voor 2018.
Gezien het feit dat er in 2016 ongeveer 1 miljoen is overgehouden, grotendeels veroorzaakt door incidentele meevallers, is het tekort voor 2017 prima te verantwoorden.

Echter er zijn nog veel uitdagingen in de toekomst waar onze fractie ook de nadruk op heeft gelegd. Zo piept en kraakt de SED organisatie nog en is Drechterland bezig met het project vitale dorpen. Daarom herkennen wij ons niet in het beeld geschetst door PDL over de te riante financiële positie van de gemeente. Onze fractie heeft graag nog wat geld in kas om de SED organisatie verder op orde te brengen en ook voor het project vitale dorpen.

Wij kwamen zelf met een motie die het college oproept bewust na te denken over toekomstige duurzaamheidsmaatregelen bij grote infrastructurele projecten, zo voorkomen we dat in de toekomst wegen of pleinen weer opnieuw ‘open’ moeten om alsnog bijvoorbeeld leidingen te trekken.  Door afwezigheid van één raadslid (er waren 16 raadsleden) staakten de stemmen op 8-8 en wordt deze motie na de zomer opnieuw in stemming gebracht.

Ook steunden wij een motie van PDL, waarin de maximale subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen die inwoners zelf kunnen  nemen voor de komende jaren wordt verhoogd. De maximale subsidie voor dit jaar was wegens succes in mei al op. Meer informatie over deze subsidie is te vinden via: https://www.drechterland.nl/energiesubsidie-voor-bestaande-woningen