€ 500.000 beschikbaar voor Project Vitale Dorpen in Drechterland

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de raadsvergadering van maart hebben wij een belangrijkste pijler uit het collegeprogramma besproken namelijk : De Uitkomst Plannen Project Vitale Dorpen. Er is veel werk verzet door ons college, de betreffende ambtenaren maar vooral toch door onze eigen inwoners zelf . Tijdens de sessies is er veel  ter sprake gekomen . Van al deze informatie zijn plannen gemaakt die door de Allianties uit alle kernen zijn opgepakt en verwerkt zijn in mooie dorpsplannen. Als VVD ondersteunen deze plannen en nog belangrijker ; De VVD is bereid een aanzienlijk bedrag voor al onze kernen ter beschikking te stellen.

Tijdens onze bijzondere rondetafelgesprekken op 06 maart hebben wij als raadsleden al gezien wat voor impact en succes dit Vitale Dorpenbeleid met zich meebrengt. Een raadzaal vol met heel veel inwoners uit al onze kernen. Echt heel bijzonder moment om als raad mee te maken.

Na alle dorpsplannen, het raadsvoorstel en deze RTG gezien en bestudeerd te hebben kunnen wij als VVD Drechterland het volgende meedelen:

  • ·         Het voorbereiden en uitwerken van de 48 allianties AKKOORD
  • ·         Het beschikbare budget van in eerste instantie € 500.000  AKKOORD
  • ·         Alle Uitvoeringskosten van de voorgestelde plannen AKKOORD
  • ·         Alle voorbereidingskosten voor toekomstige ( impactvolle ) plannen AKKOORD

Wat betreft een eventuele tijdspanne en deadline is de VVD  duidelijk. Wij vinden het belangrijk dat alle plannen goed overdacht, zorgvuldig en in samenspraak met alle allianties wordt uitgevoerd Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de beschikbare tijd van de inwoners van deze allianties . Als VVD leggen wij zowel het college en de dorp teams dan ook geen tijdsdruk op. De snelheid is voor ons van ondergeschikt belang . Het resultaat is het uitgangspunt. Bepaalde plannen zijn trouwens op korte termijn niet eens realiseerbaar omdat men afhankelijk is van derden en vergen een langdurige onderzoeksperiode.

VVD Drechterland wenst het college en de allianties heel veel succes in de verdere uitvoering.