De SED problemen

geplaatst in: Nieuws | 0

De SED organisatie is een resultaat van de fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Stede Broec , Enkhuizen en Drechterland. Het doel van deze fusie was vierdelig: • het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers • het verminderen van de kwetsbaarheid • het realiseren van efficiencyvoordelen • het benutten van strategische voordelen in de regio De SED organisatie werd een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. Gemeenteraden hebben alleen indirect invloed op zo’n GR.

De raden van de drie gemeenten hebben vanaf het begin (1 januari 2015) een bezuinigingstaakstelling opgelegd van alles met elkaar € 1.655.000. Een vrij fors bedrag.

De VVD fractie kreeg in de loop van 2016 signalen dat het niet zo geweldig liep binnen de SED. Wij hebben toen ook het initiatief genomen om eens als raad in een ongedwongen sfeer met leidinggevenden van de SED in gesprek te gaan over mogelijke problemen. Helaas is dit toen niet geworden wat wij voor ogen hadden, maar kregen wij van de leidinggevenden  presentaties over de werkzaamheden van de diverse afdelingen.

In januari van dit jaar werden wij geconfronteerd met een verzoek van het bestuur van de SED organisatie  om een kleine 1,7 miljoen Euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag zou nodig  zijn om de organisatie die op onderdelen “schuurde en kraakte” op het gewenste niveau te brengen.

Alle fractievoorzitters van de drie gemeenten hebben de koppen bij elkaar gestoken en kwamen unaniem tot de conclusie dat dit zo niet kon. Intussen werd in februari aan de drie raden een voorstel aangeboden waarin formeel  om die 1,7 miljoen gevraagd werd. De raden werd gevraagd om hier een positieve zienswijze over te geven.  De gemeenteraad van Drechterland heeft een  amendement ingediend in de vorm van een negatieve zienswijze, wat eigenlijk de meest harde afwijzing is van een voorstel van het bestuur van een GR. Wij hebben daarin om een plan gevraagd hoe de problemen aan te pakken.

Volgens de VVD is het normaal, dat er eerst een plan komt alvorens er om geld gevraagd wordt. Wij houden niet van het geven van een blanco cheque.

Op korte termijn hopen we nu een plan te ontvangen, waar we verder mee kunnen, want dat er wat moet gebeuren, is voor iedereen wel duidelijk.