Geen 30 miljoen voor nieuwe randweg in Hoogkarspel

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van 19 december jl. kon de raad akkoord gaan met het voorstel voor verschillende verkeersscenario’s van Hoogkarspel.

 

Van de 12 mogelijke scenario’s werd voorgesteld om de volgende verder te onderzoeken:

  • scenario 2,  (Eénrichtingscircuit landbouwverkeer Streekweg),
  • scenario 4,  (Duurzaam Veilige maatregelen Streekweg-Nieuweweg),
  • scenario 8,  (Kruispunt N302-Tolweg gelijkvloers),
  • scenario 11 (Tunnel + verbindingsweg ten westen van Hoogkarspel) en
  • scenario 12 (Tunnel + verbindingsweg ten oosten van Hoogkarspel).

Dat het college nu dit onderzoek heeft gedaan naar mogelijke oplossingen is een goed initiatief. De actiegroep is ook erg betrokken. Maar bij persoonlijke navraag in de Nieuweweg is niet iedereen het ermee eens dat de drukte ook storend is. Van heel veel bewoners aan de Nieuweweg en Streekweg hoeft er niets te veranderen.. Als we daarnaast kunnen concluderen dat zowel de Nieuweweg als de Streekweg een geliefde en goedlopende woningmarkt heeft, moeten we onszelf ook kritisch gaan afvragen wat het probleem werkelijk is.

Ook moeten we niet te vergeten wat de N23 voor positieve gevolgen kan hebben voor de Nieuweweg en Streekweg. Het transportverkeer zijn we dan al zeker kwijt en ook het “gewone” autoverkeer wat niet in Hoogkarspel hoeft te zijn. Het enige wat we niet kwijt zijn, zijn de landbouwvoertuigen. En de vraag die we onszelf moeten stellen is: hoeveel geld heeft Drechterland ervoor over om de landbouwvoertuigen die door de Nieuweweg en Streekweg gaan te weren?

Bij scenario 11 en 12 hebben we het over een geschatte kostenpost van meer dan 30 miljoen euro.  Dat is 30 miljoen euro aan gemeenschapsgeld om landbouwvoertuigen van de Nieuweweg/Streekweg te weren. De VVD staat er bekend om de hand op de knip te hebben en te houden en dat willen wij in dit voorstel ook doen. Een dergelijk bedrag is in onze mening onevenredig hoog in vergelijking tot de oplossing. Ook naar de toekomst toe zal dit een zware belasting betekenen voor de financiële begroting van de gemeente.

De VVD acht de kans dat deze twee scenario’s zullen worden uitgevoerd uitermate klein en vindt het dan ook zonde van de onderzoekskosten. Vandaar dat wij een amendement hebben ingediend om de scenario’s 11 en 12 niet verder te onderzoeken. Helaas konden wij geen meerderheid vinden voor ons amendement. De andere fracties wilden alles onderzocht hebben en durfden geen mening te geven over hoeveel geld zij over hebben voor een nieuwe randweg.

Wel hebben wij het college verzocht om de reconstructie van de Nieuweweg naar voren te halen, zodra de N23 gereed is. Want dat de Nieuweweg en Streekweg druk zijn, daar zijn wij het mee eens.

 

Bloemkolenveld of parkachtig bos

In de raadsvergadering kon de raad ook haar visie geven op de invulling van de robuuste groenstrook voor Reigersborg Zuid 5. Uiteraard is de groenstrook vooral bedoeld om de N23 uit het zicht te houden.

Uit de RTG kwam naar voren dat een boomgaard authentiek is voor Hoogkarspel. Nu wil de VVD  niet heel flauw doen, maar als je echt authentiek wilt zijn en de groenstrook zou willen invullen, zou het een bloemkoolveld worden. Dus laten we onszelf vooral niet iets opspelden wat Hoogkarspel nooit heeft gehad. We gaan gewoon voor een invulling van de groenstrook.

Belangrijk voor de VVD is: wie gaat dit onderhouden en wat gaat dit kosten? Een goed voorbeeld hoe het zou kunnen gaan is het Padlandbos. In het begin is iedereen enthousiast en staan er genoeg vrijwilligers voor de deur om te helpen en te onderhouden. Na een tijdje is er bijna niemand meer en wordt er geen onderhoud gepleegd met verwaarlozing als gevolg. Hier moeten wij voor waken

De portefeuillehouder vroeg in de RTG wat voor invulling er aan de groenstrook moest worden gegeven. Een dorpsbos of een park. De VVD zou voor een parkachtig bos willen gaan. Een bos is in onze ogen bomen zonder looppad erdoor. Juist ook voor onze mindervalide inwoners zou het mooi zijn, als er een bos komt met goed betreedbare looppaden en een open plek met een speelplek voor kinderen.

De portefeuillehouder gaat met deze opmerkingen verder en zal met een beeldkwaliteitsplan komen.