Behandeling Kadernota in de gemeenteraad.

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen maandag is de kadernota behandeld in de raad. De opzet was anders dan normaal aangezien de raad nu zelf met voorstellen kon komen voor nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen.

Aangezien er in 2017 een tekort van nog ruim 200.000 euro is kwam de fractie van VVD Drechterland als enige in de raad met bezuinigingsvoorstellen, ideeën voor het college om in oktober met een sluitende begroting te komen. Dit hangt ook allemaal af van de bijdrage die Drechterland ontvangt vanuit het Rijk. Dit bedrag wijzigt een keer of 3-4 per jaar, waardoor we pas in oktober de definitieve balans kunnen opmaken.

Onze fractie streeft zoals altijd naar een dekkende begroting, tekorten zijn voor ons onacceptabel. Uiteraard blijft onze fractie dit goed in de gaten houden voor de definitieve vaststelling van de begroting in oktober