Subsidies : minder administratieve rompslomp en duurzamer richting toekomst

geplaatst in: Nieuws | 0

Naar aanleiding van een door onze raad aangenomen motie heeft er eind 2015 een thema avond plaatsgevonden over het huidige gehanteerde subsidiebeleid. Het gevolg is dat er nu een nieuwe notitie subsidiebeleid voor ons ligt. Al hoewel de VVD niet echt een voorstander is van het fenomeen subsidie wilden wij voor ons subsidiebeleid graag een uitzondering maken.

Wat de VVD betreft is het subsidiebeleid binnen onze gemeente een succesvol instrument om de saamhorigheid en leefbaarheid tussen onze inwoners te behouden. Ook is bewezen dat deze subsidies van groot belang zijn om al onze kernen vitaal te houden,

De VVD is dan ook  tijdens de raadsvergadering  van eind april vanzelfsprekend akkoord gegaan met deze nieuwe notitie. Echter wij hadden nog wel het idee om de notitie naar de toekomst toe nog vitaler te kunnen maken. Daarvoor waren er een tweetal moties opgesteld gezamenlijk met onze coalitiepartners het CDA en GBD.

De eerste motie ging over de investeringssubsidies waarbij het college de opdracht krijgt de subsidie pas te verlenen als er aan een bepaalde duurzaamheidstoets is voldaan. De tweede motie ging over de succesvolle waarderingssubsidies waarbij wij  als raad het college opdracht geven deze meerjarig vast te stellen. Hierdoor ontstaat minder overheidsbemoeienis en kunnen  de administratieve lasten  voor zowel aanvrager en gemeentelijke organisatie  fors beperkt  worden.

Naast de collegepartijen VVD, CDA en GBD werden beide moties ook gesteund door de Seniorenpartij. PDL steunde  wel voor de motie inzake de duurzaamheidstoets maar stemden helaas tegen het meerjarig vaststellen van de waarderingssubsidies.