Kaders voor de huisvesting en opvang vluchtelingen en statushouders/vergunninghouders

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van 27 juni werd het agendapunt “vaststellen van kaders voor de huisvesting en opvang vluchtelingen en statushouders/vergunninghouders” besproken. Een opgave die wij als West-Friesland samen dienen op te lossen. Het College vraagt ons nu om kaders vast te stellen voor dit onderwerp en vraagt de raad of zij door mag gaan met het onderzoeken of er een mogelijkheid is voor langdurige opvang voor vluchtelingen binnen Drechterland. Zegt de raad bij voorbaat al “Nee”, dan hoeft het College ook geen onderzoek te doen. Maar de kans is dan groot dat als geen enkele gemeente in West-Friesland “Ja” zegt dat er van hogerhand een opvang wordt opgelegd. En ook dat lijkt de VVD geen goede zaak. Dit vraagstuk is voor heel West-Friesland en dient dan ook door heel West-Friesland te worden opgepakt.

 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen asielzoekers (mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben) en vergunninghouders (mensen die hier minimaal 5 jaar mogen blijven)

 

Asielzoekers worden gehuisvest in AsielZoekersCentra (minimaal 300 personen)

Vergunninghouders worden gehuisvest in “gewone” , meestal sociale, huurwoningen, waarbij elke gemeente een taakstelling krijgt voor het aantal te huisvesten vergunninghouders.

 

Bij de Kennisconferentie “Opvang Vluchtelingen” in Medemblik waren alle partijen aanwezig, van COA, gemeenten met een AZC, Provincie, Parlan, etc. Tijdens deze kennisconferentie werd informatie uitgewisseld door gemeenten met een AZC, maar ook door hulpinstanties zoals COA, Parlan en provincie. De asielzoekers/vluchtelingen in een AZC worden direct ingeburgerd in de samenleving. Ze krijgen vanaf dag 1 een pre-inburgeringscursus voor de taal, maar ook voor onze samenleving. Ook worden direct de vrijwilligersorganisatie ingezet, zodat er voor de vluchtelingen sprake is van een dagbesteding.

Het verblijf van de asielzoekers en het onderkomen wordt betaald door het COA.

Dit in tegenstelling tot vergunninghouders die helemaal betaald moeten worden door de gemeente.

Wij als Drechterland zullen dit zeker in het onderzoek moeten meenemen, maar.. het is wel een opdracht voor heel West-Friesland en niet alleen voor Drechterland.

Daarom is de VVD van mening dat, als er besloten wordt dat er in Drechterland een AZC moet komen, de overige 6 West-friese gemeenten de taakstelling voor Drechterland voor de huisvesting van vergunninghouders moeten overnemen.

Zo draagt heel West-Friesland zijn steentje hieraan bij. Daarom heeft de VVD het initiatief genomen een amendement in te dienen waarin dit concreet wordt gemaakt. Het amendement werd mede ingediend door de fracties van CDA en GBD. Na een goed debat en nog een extra schorsing kon de VVD ook de oppositie partijen overtuigen waardoor het amendement raadsbreed werd aangenomen.