Herinrichting Anjerstraat in Hoogkarspel

geplaatst in: Nieuws | 0

Gemeenteraad gaat akkoord met het herinrichten en opknappen van de Anjerstaat in Hoogkarspel

Door de matige onderhoudstoestand van de bestrating in de Anjerstraat heeft het college een voorstel gedaan voor het opnieuw bestraten en opknappen van het trottoir. Ook hebben zij gekeken of andere zaken in deze omgeving verbeterd konden worden met als doel een sociale en verkeersveilige situatie. Uiteindelijk is de raad tijdens de raadsvergadering van december akkoord gegaan met de volgende aanpassingen:

  •        De weg en het bestaande voetpad opnieuw te bestraten
  •         Een nieuw voetpad aan te leggen richting NS Station
  •         De groenvoorziening aan te pakken
  •        De openbare verlichting aan te pakken en deze aan te sluiten op solo net
  •         Een nieuwe fietsenstalling te realiseren op het zwembadterrein

De werkzaamheden zullen in de loop van 2016 gaan plaatsvinden maar met het uitgangspunt dat alle werkzaamheden voor de opening van het zwemseizoen zijn afgerond