Maatschappelijke onrust in de thuiszorg

geplaatst in: Nieuws | 0

Op dit moment is er maatschappelijke onrust ontstaan over de grote financiële problemen van diverse thuiszorgorganisatie (TSN). De kans bestaat dat hierdoor vele duizenden werknemers hun baan dreigen te verliezen en de onrust die daarbij ontstaat bij de inwoners of hun toegezegde hulp in het huishouden niet in gevaar komt.

De VVD heeft naar aanleiding hiervan dan ook diverse vragen voor het college :

 • Met welke thuiszorgorganisaties heeft onze gemeente contracten ?
 • Het is ons bekend dat de zorginkoop regionaal gedaan wordt met de andere gemeentes. Maar hoe is de uiteindelijke besluitvorming hierover ( wie bepaalt  )?
 • Hoe controleert de gemeente de liquiditeit en solvabiliteit van de gecontracteerde thuiszorgorganisaties ?
 • Wat zijn de criteria voor de aanbesteding  ?
 • Hoe waarborgt de gemeente de afspraken en kwaliteitseisen  ?
 • Kiest de gemeente hierbij voor het laagste bedrag of valt de keuze voor een hogere kostprijs waarbij de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de thuiszorg beter zijn door gebruik te maken van bv vaste contacten ?
 • Kiest de gemeente voor thuiszorgorganisaties waarbij de focus ligt op vertrouwde en vaste  gezichten voor onze inwoners ( waardoor er een vertrouwensband ontstaat ) ?
 • Kiest de gemeente bij de aanbesteding voor een thuiszorgorganisatie waarbij de medewerkers bij onze inwoners niet constant op de klok hoeven te kijken en ook een sociale en signalerende functie hebben ?
 • Is de gemeente bereid een hoger tarief te betalen in ruil voor hogere kwaliteit en welzijnseisen ( zie vragen hierboven ) ?
 • Hoe kunnen we als raad op een duidelijke manier worden betrokken bij de keuzes die het college bij de aanbesteding maakt en wat het verwachtingspatroon daarbij is ?
 • Is het college bereid hiervoor apart een beleidsstuk op te stellen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ?

schriftelijke vragen huishoudelijke hulp