Drechterland een fijne gemeente om in te wonen!

geplaatst in: Nieuws | 0

In december 2014 is door de raad de nota integraal jeugdbeleid vastgelegd en nu mochten wij in de raadsvergadering van juni oordelen over het uitvoeringsplan nota Integraal Jeugdbeleid Drechterland 2015-2018 voor de leefbaarheid van onze jeugd binnen onze gemeentegrens.

Diverse onderdelen van dit jeugdbeleid is inmiddels staand beleid zoals het passend onderwijs, jeugdzorg en de harmonisering van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Ook de wens om in de toekomst tot een integrale kind centrum te komen ,staat allemaal keurig, duidelijk en concreet beschreven in het uitvoeringsplan.
Ook de huisvesting van onze jongeren krijgt ondanks de beperkte financiële middelen de aandacht in dit stuk. Hierin wordt verwezen naar de onze Woonvisie.
Echter de voorlichting over de mogelijkheden van hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor een huurwoning en starterswoning kan beter. Hierin heeft het college beterschap beloofd en dit als actiepunt op te gaan pakken.
Blijft over de vrije tijdsbesteding van onze ( oudere ) jeugd. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van onze jeugd gelukkig is in onze gemeente en zij het een fijne en veilige plek vinden om in te wonen. De voorzieningen zijn ook ruim aanwezig zoals veel sportverenigingen, speeltuinen, voetbalkooien, het IJsselmeer, twee zwembaden, een station, op relatieve korte afstand stadjes als Enkhuizen en Hoorn inclusief een bioscoop. Ook de afstanden tot de scholen van het voortgezet en middelbaar onderwijs zijn zeer acceptabel. Wel worden er door de jeugd in dit stuk diverse kleine aanbevelingen gedaan waar de gemeente, mits de vraag reëel is en de financiële consequentie beperkt, aan kan voldoen.

Tenslotte nog Het Jeugdwerk! Door de veranderende samenleving, regelwetgeving bij evenementen, behoefte en technologische ontwikkelingen bij onze jeugd heeft het college ervoor gekozen om de jeugdwerker dynamischer, vraag gestuurd en ambulant te maken en in te zetten voor meerdere en ruimere doelen binnen het jeugdwerk. Hiervoor heeft het college 16 uur per werk gereserveerd. Met deze wijziging in het beleid van het college wordt de vraag en flexibiliteit centraal gesteld en niet meer het aanbod.

De VVD Drechterland kan zich volledig vinden in deze beleidsvisie en heeft dan ook ingestemd deze nota.