VVD vraagt regering oplossing voor aansluiting A7 en Westfrisiaweg

geplaatst in: Nieuws | 0

In maart van dit jaar hebben de VVD fracties in een gezamenlijke brief gevraagd om aan te sluiten bij het MIRT-onderzoek naar betere weg- en treinverbindingen. Wij zijn blij dat naar aanleiding van onze vragen de aansluiting van de Westfrisiaweg nu geregeld wordt. Maar wij kijken verder vooruit en daarom roepen we op om Westfriesland ook nadrukkelijker te positioneren in de onderzoeken naar verbetering van de bereikbaarheid boven Amsterdam. Woensdagavond is er een regionale raadsledenbijeenkomst die gaat over de structuur- en woonvisie. Belangrijke onderwerpen die hard nodig zijn voor economische ontwikkeling en de leefbaarheid van onze mooie regio. Het gaat om goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, economische ontwikkeling, aantrekkelijke woonmilieus en optimale randvoorwaarden voor recreatie. Dat vereist een goede bereikbaarheid. Daarom zegt de VVD: “Zorg dat de bereikbaarheid op orde blijft zodat mensen en bedrijven goed gebruik kunnen blijven maken van spoor en weg zonder teveel files of drukte in de trein. Wij zouden het liefst met alle Westfriese raadsleden de schouders er onder zetten en lobbyen in Haarlem en Den Haag. En betrek vooral het Westfriese bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de plannen.” De VVD Westfriesland vraagt om oplossingen voor de bereikbaarheid en een gezamenlijke lobby.

Persbericht 24 november 2015