Programmabegroting 2016

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen week heeft de fractie van VVD Drechterland ingestemd met de programmabegroting 2016. Een begroting zonder extra bezuinigingen en ook zonder extra OZB verhogingen. Mede door inzet van onze fractie is er goed op de uitgaven gelet de laatste jaren. Daardoor kunnen we nu tevreden zijn met deze begroting.

Er zijn nog wel een aantal risico’s voor de Gemeente. Dus we blijven voorzichtig met het uitgeven van geld zodat er altijd geld is om tegenvallers te kunnen oppakken.

Inmiddels is de gemeente ook bezig met het plan ‘vitale dorpen’. Dit project is gestart in de kernen Westwoud en Oosterblokker. Een projectteam gaat in gesprek met bewoners om de dorpen ook in de toekomst vitaal te houden. Elke kern stelt een plan op met wensen. De Gemeenteraad gaat vervolgens kijken naar deze wensen. Er is in 2016 nog budget beschikbaar om hier invulling aan te geven.