VVD Drechterland stelt vragen over de werkzaamheden aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel en een update over het Centrumplan

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD is de laatste tijd bestookt door inwoners van onze gemeente over de werkzaamheden aan het raadhuisplein en de stand van zaken over de verdere invulling van het centrumplein in Hoogkarspel. Hierbij hebben wij het college diversen vragen gesteld en om opheldering gevraagd. Onderstaand treft u de antwoorden en een update aan.

 

De antwoorden:

 

 1. Het Centrumplan Hoogkarspel is voorzien van een uitvoeringsplanning die loopt tot medio april 2016, voor wat betreft het openbaar gebied.
 2. De renovatie van het openbaar gebied wordt in fasen uitgevoerd, omdat er anders te veel overlast ontstaat voor de winkeliers.
 3. De eerste fase betreft het gebied direct rond het nieuwe gemeentehuis in Hoogkarspel. Deze fase is afgerond.
 4. De tweede fase betreft het parkeerterrein annex het onbewerkte deel van de Streekweg.
 5. Deze fase is op verzoek van de winkeliers voor de helft uitgevoerd, omdat het in één keer uitvoeren van deze fase tijdens de drukste periode van het jaar (november/december) te veel overlast zou geven voor de winkeliers en het winkelend publiek.
 6. Het tweede deel van de tweede fase wordt na de vorstperiode, die we hopelijk snel achter ons zullen laten, weer opgepakt.
 7. Deze fase wordt in een aantal weken uitgevoerd, tot begin april is de verwachting, dat betreft dus het resterend parkeerterrein en de rest van de Streekweg.
 8. Probleem bij het tweede deel van het parkeerterrein is dat DEEN Vastgoed heeft aangekondigd te willen starten met de uitbouw van het bestaande winkelcentrum. Daardoor kan het aansluitende parkeerterrein niet in de renovatie meegenomen worden. Er zal veel bouwverkeer zijn en daardoor zal het woonrijp maken van dat gedeelte nog niet geheel kunnen worden gerealiseerd.
 9. DEEN Vastgoed heeft aangekondigd de planning te hebben dat na de zomervakantie daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De bouwtijd is nog niet bekend, maar zal zeker een half jaar bedragen.
 10. DEEN Vastgoed heeft ook aangekondigd het middenblok te willen realiseren. Met de Woningstichting Het Grootslag is een intentieovereenkomst gesloten waarbij Het Grootslag zich verbindt om het middenblok te ontwikkelen. Ook van dat plan is nog geen exacte planning ontvangen.
 11. We kunnen uw vragen niet alle met exacte gegevens beantwoorden. We doen er wel alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Gebleken gebreken, zoals het ontstaan van gaten in het tijdelijk wegdek op het parkeerterrein, worden regelmatig hersteld. Het blijft echter een tijdelijke voorziening die niet geheel voldoet aan de eisen die aan een definitieve bestrating gesteld mogen worden. Wij vragen daarvoor begrip.
 12. Binnenkort zullen wij via de media een update van de stand van zaken geven, zodat een ieder weer op de hoogte is van de actuele situatie.

 

Hoogkarspel, 21 januari 2016. Namens wethouder V. Reus, H. Medema, projectleider Centrumplan Hoogkarspel.