’Er zijn nu feitelijk twee huwelijken’

geplaatst in: Nieuws | 0

De vorming van een coalitie van CDA, SPD en GBD in Drechterland wekt woede en onbegrip bij de VVD en PDL. Bovendien heeft GBD volgens meerdere mensen een bedenkelijke rol gespeeld in dit proces waardoor zij deze partij nu hebben verlaten.

Het CDA is met vier zetels de grootste gebleven, maar verloor er twee aan SPD die nu ook vier zetels heeft. Eén zetel minder kregen PDL, VVD en GBD. Het huwelijk van de laatste coalitie van CDA, PDL en VVD vertoonde echter al voor de verkiezingen scheuren. Dat kwam doordat het CDA ondanks afspraken in coalitieverband in raadsvergaderingen meerdere keren anders stemde. Zo werden de progressieve ambities van PDL voor een meer natuurvriendelijke Zuiderdijk door het CDA uiteindelijk niet gedeeld. PDL en VVD vonden dat niet netjes en besloten elkaar na de verkiezingen niet los te laten.

Hun poging om na de verkiezingen samen met de GBD een coalitie te vormen werd zwaar bekritiseerd door het gepasseerde CDA. ’De keuze van PDL, VVD en GBD om als kleinste partijen toch samen een coalitie te willen vormen is niet in het belang van de inwoners en ondernemers in Drechterland. Deze keuze is ingegeven door de zoektocht naar macht en positie in het college’, liet de partij in een persverklaring weten. Volgens het CDA mochten zij en de SPD als grootste partijen voor een coalitie niet buitenspel worden gezet.

Beschuldigd

In werkelijkheid kwam die coalitie van GBD, PDL en VVD er niet doordat GBD hierover ernstig verdeeld bleek. Toenmalig fractievoorzitter Idso Brouwer zag deze coalitie wel zitten: „Onze verkiezingsprogramma’s verschilden niet veel, er was synergie tussen personen en samen zouden we een goede stabiele coalitie vormen”, gelooft hij nog steeds. „We hebben een aantal inhoudelijk goede gesprekken met elkaar gevoerd. Op een gegeven moment werd mij verteld dat een groep mensen binnen GBD het gevoel had dat de partij in deze coalitie gepusht werd. Daarover ontstond toen discussie in de partij. Ik stond met mijn standpunt alleen. Ik werd ervan beschuldigd dat ik deze coalitie met VVD en PDL bekokstoofd zou hebben. Maar ik heb nooit een belofte gedaan voor een coalitie. Ik beschouwde dit als een motie van wantrouwen en ben daarom uit de partij gestapt.”

Brouwer gaat nu door als de eenmansfractie Algemeen Belang Drechterland. „Dit worden mijn laatste vier jaar”, zegt hij wel. Zijn plek als fractievoorzitter van GBD is nu tijdelijk overgenomen door Fione Janssen die de beoogd wethouder voor GBD is. Haar man is Ronald de Vos die de laatste jaren als raadslid van GBD opereerde. Nu zij wethouder wordt, gaat De Vos dat niet meer doen. „Hij treedt terug als raads- en commissielid”, zegt Janssen. Zij heeft een andere lezing over de bewuste GBD-bijeenkomst waarin Brouwer zou zijn beschuldigd de partij in een coalitie met PDL en VVD te laten gaan. „Beschuldigen is een groot woord”, aldus Janssen. „Wij hebben Brouwer zaken voorgelegd die ons bevreemden, waarop wij van hem geen antwoorden kregen. Hij koos er toen voor om zelf weg te gaan. Hij is niet weggestuurd.”

Geen uitleg

Volgens Brouwer heeft hij nog diezelfde avond GBD geadviseerd om persoonlijk – en niet per mail – Jeroen Broeders van PDL en Yvonne Roos-Bakker van de VVD op de hoogte te stellen van het besluit niet verder te gaan met de coalitieonderhandelingen. „Om elf uur ’s avonds belde Jeroen Broeders mij dat hij een mail had gekregen. GBD wilde hem zogenaamd zo laat telefonisch niet meer storen. Maar PDL en VVD hebben tot de dag van vandaag geen uitleg gekregen van GBD waarom ze de onderhandelingen stopten.”

Janssen bevestigt dat GBD per mail aan PDL en VVD hebben laten weten de gesprekken te staken. „En dat we er later op terug zouden komen waarom. Of dat ooit gebeurd is? Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven”, zegt zij. Volgens haar is voor bestuur en fractie van GBD van doorslaggevend belang geweest in de coalitiekeuze dat er sprake moet zijn van ’transparantie en openheid’.

Het persbericht waarin GBD-voorman Brouwer samen met PDL en VVD verklaarden dat zij samen een coalitie wilden gaan vormen, had binnen de GBD kwaad bloed gezet. „Ik kreeg toen een mail van Ronald de Vos dat ze het vertrouwen in mij opzegden”, zegt Brouwer nu. „Inmiddels hebben Peter Kuiken (oud-GBD-wethouder) en Inge Willems (oud-GBD-raadslid) door de hele gang van zaken hun lidmaatschap van GBD opgezegd.”

Familiebanden

„Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik mij totaal niet kan vinden hoe het bestuur en de fractie zijn omgegaan met de coalitieonderhandelingen”, zegt Kuiken. „GBD was eruit met VVD en PDL totdat plotseling Ronald de Vos en Fione Janssen daar een stokje voor staken met hulp van partijvoorzitter Ed Ransijn, die weer de zwager is van Maartje Tros van de SPD. Idso Brouwer was als lijsttrekker de beoogd wethouder, maar plots waren daarvoor meer kandidaten. Dit getuigt van disrespect voor Idso Brouwer. Ze hebben hem gewoon weggestuurd. Of die familiebanden een rol hebben gespeeld in de coalitiekeuze? Ik denk het wel. Dit is niet hard te maken, maar voor mij voelt dit niet goed.”

Volgens Janssen had GBD vooraf meerdere kandidaten voor een wethouderspost. „Het ging om de portefeuille die bekleed moest worden”, zegt zij. „De familiebanden spelen geen rol. In een kleine gemeenschap als Drechterland ontkom je er soms niet aan dat die banden er zijn. We hebben hier al eerder een vader en een zoon in de politiek gehad. Om het beeld zuiver te houden zat onze voorzitter Ed Ransijn niet aan de formatietafel.” Janssen betreurt het opstappen van meerdere GBD-partijgenoten. „Alleen moeten wij als partij wel verder. De twee zetels die wij hebben betekenen voor ons alles om onze inwoners en onze kiezers te dienen. Daar gaan wij nu hard voor werken.”

De opgestapte Kuiken vreest dat Janssen als nieuwe wethouder nu al met een valse start gaat beginnen. „De vraag is of dit een verstandige route is”, moet ook Sjon Wagenaar van PDL van het hart. „Een coalitie met tien van de zeventien zetels is een smalle basis. Er is veel gebeurd binnen GBD. Dat oogt niet stabiel. Wij hadden graag een brede coalitie van CDA, SPD, VVD en PDL gezien die bijna even groot zijn. We zijn nog steeds boos over het debacle met GBD waarover wij geen uitleg hebben gehad. Samenwerken met GBD is voor ons een gepasseerd station.”

Onervaren team

„Onze voorkeur gaat nu uit naar voortzetting van de oude coalitie. Maar CDA en SPD laten elkaar niet los. Hier staat tegenover dat wij en de VVD elkaar ook niet loslaten. Er zijn nu feitelijk twee huwelijken: CDA-SPD en PDL-VVD”, constateert Wagenaar. „Er komt met het nieuwe college een tamelijk onervaren team. Zij moeten de kans krijgen, maar hier kleven risico’s aan. Wij gaan dit als oppositie kritisch opbouwend volgen en dan zien we wel wat hier van komt.”

Het advies om nu een coalitie te smeden van CDA, SPD en GBD komt van informateurs Jelle Beemsterboer en Ivo Mantel die door CDA en SPD waren ingeschakeld. „Een onafhankelijke informateur was beter geweest. Ons wordt verweten dat wij vasthouden aan de VVD terwijl het CDA en de SPD hetzelfde doen. De suggestie van de informateurs dat wij een brede coalitie van vier partijen zouden opblazen is ook nergens op gebaseerd.”

Draagvlak

De VVD noemt de nu voorgestelde coalitie van CDA-SPD-GBD ’uitermate teleurstellend’. „Hoe kan je nu adviseren voor een ruziënde coalitiepartij (GBD) waar onlangs de lijsttrekker op een zijspoor is gezet! Dit is toch niet de basis voor een stabiele coalitie”, stelt Robbert Oud van deze partij. De genoemde brede coalitie van SPD-CDA-PDL en VVD zou volgens Oud veel meer draagvlak hebben. „De suggestie van de informateurs dat wij een wig zouden willen drijven tussen SPD en CDA is absolute onzin. Helaas zagen SPD en CDA geen heil in deze brede coalitie om opnieuw een nare suggestieve drogreden.”

„Tijdens de formatieperiode van CDA en SPD hebben wij vanaf het begin van de gesprekken gevoeld, mede ingegeven door de niet onafhankelijke informateurs, dat met name PDL en VVD alleen werden gebruikt om hun coalitie rond te krijgen en dat wij alleen mochten tekenen bij het welbekende kruisje. Een gevoel van je welkom voelen en gelijkwaardigheid was er niet bij”, aldus Oud. „Ook is ons nooit gevraagd wat wij nu belangrijk vinden om deel te nemen in de coalitie. Het enige waar SPD en CDA op uit waren is het loslaten van PDL als coalitiepartner. Als VVD hebben wij dan ook besloten om onze principes niet te verloochenen, loyaal te blijven aan je partners en de rug rechthouden. Van loslaten van PDL was dan ook geen sprake. Wij zijn niet gebonden aan het pluche. Dan maar oppositie!”