VVD stemt in met de Visie op Drechterland met woningbouw als speerpunt

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van mei stond de visie op Drechterland op de agenda.Ook werd er over woningbouw gesproken. In de visie staat dat Hoogkarspel en Venhuizen de groeikernen zijn in Drechterland. Daarnaast kunnen de andere kernen zo’n 1% per jaar groeien. Voor Westwoud is dit zo’n 2%. De VVD kan zich goed vinden in deze plannen. Het is belangrijk voor alle kernen dat er groei mogelijk is, ook voor de vitaliteit van alle kernen naar de toekomst toe.

Het CDA is tegen een onderzoek die gaat kijken of er woningbouw mogelijk is in Hoogkarspel Zuid (alles ten zuiden van de Wijzend) en kiest voor een optie met beperkte woningbouw mogelijkheden. Hier zijn wij tegen. Wij denken als VVD dat we op dit moment geen mogelijke locaties moeten uitsluiten gezien de enorme vraag naar woningen voor met name starters. Het is belangrijk dat onze kinderen in Hoogkarspel moeten kunnen blijven wonen en door het uitsluiten van een belangrijke en kansrijke woonlocatie zal deze doelgroep weinig kans hebben op een woning in hun eigen dorp.

Bij het onderzoek hoort ook een mogelijke verkeersontsluiting van Noord naar Zuid zodat het verkeer niet dicht zal slippen in Hoogkarspel. Wij zien kansen voor deze weg bij het “Evendeel” tegen Lutjebroek aan.Tevens zou het landbouwverkeer dan verplicht over deze weg kunnen waardoor er lucht op de Nieuweweg zal komen.

Ook heeft de provincie rekening gehouden met toekomstige woningbouw, onder andere door een afslag te maken bij de Slimweg voor de N307.Gelukkig haalde het CDA met dit idee geen meerderheid en blijft in de toekomst woningbouw in Hoogkarspel Zuid mogelijk.