Bouwen, bouwen en nog eens bouwen!!

geplaatst in: Nieuws | 0

Begroting

Afgelopen raadsvergadering is de begroting doorgenomen. Drechterland kan in tegenstelling tot andere omliggende gemeentes nog altijd een positieve en gezonde begroting overleggen ondanks de coronacrisis en de financiële druk op de ouderenzorg en jeugdzorg. De VVD-fractie heeft dan ook met volle overtuiging ingestemd met deze begroting. Heel bijzonder was het wel dat de stemming niet eensgezind was aangezien de verhouding 9 (VVD-PDL en 3 raadsleden van het CDA) voor en 7 (GBD-SPD en 2 raadleden van het CDA) tegen waren. Bijzonder jammer en teleurstellend dat de tegenstemmers bij deze begroting in de huidige moeilijke tijd niet willen inzien dat dit een knappe prestatie is van het college en liever willen dat we onder toezicht komen te staan van de provincie en geen zelfstandige beslissingen meer kunnen nemen.

Bouwen

Nu vindt de VVD natuurlijk niet alles goed wat ons college doet. Wat ons betreft mag het college veel meer vaart maken bij het bouwen van nieuwe woningen voor alle dorpskernen. We hebben gewoon zo snel mogelijk extra woningen nodig in alle soorten segmenten. Het aankopen van gronden mag wat betreft ons wel een stuk agressiever. Desnoods worden we als gemeente zelf de projectontwikkelaar. Dit hebben wij ook duidelijk aangegeven in de raadsvergadering.