Begroting Drechterland: Cameratoezicht

geplaatst in: Nieuws | 0

Camera toezicht komt steeds dichterbij in Drechterland.

Drechterland is een gemeente waar de meeste inwoners zich veilig voelen. Er is veel sociale controle tussen burgers onderling. De gemeente draagt hieraan bij via een breed en veilig aanbod van preventieve maatregelen, toezicht en handhaving .

Helaas blijven met name vernielingen en diefstal in onze openbare ruimte zoals bij de fietsenstalling in Hoogkarspel een doorn in het oog van veel van onze inwoners. Vele zien als oplossing het inzetten van mobiele camera’s als een goed instrument om deze problematiek tegen te gaan. De VVD deelt deze mening en heeft hier al diverse keren aandacht voor gevraagd bij Het College.

Tot onze grote teleurstelling lazen we in deze begroting opnieuw niets over het aankopen en inzetten van deze camera’s terwijl omliggende gemeente deze keuze wel al gemaakt hadden. Voor de VVD Drechterland is verdere uitstel dan ook onaanvaardbaar. Wij verzochten daarom het college met spoed deze camera’s aan te kopen en deze ook zo snel mogelijk in te zetten De daarbij behorende kosten kunnen worden betaald vanuit het begrotingsoverschot.

Gelukkig komt er nu eindelijk wel beweging bij het College. De burgemeester heeft aangegeven serieus te willen overwegen camera toezicht in te stellen bij in ieder geval het station Hoogkarspel. Op dit moment ligt er een verzoek bij de politie voor advies . Medio december komt hiervan een terugkoppeling. We dienen dus nog even geduld te hebben .