Behandeling Kadernota in de gemeenteraad.

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen maandag is de kadernota behandeld in de raad. De opzet was anders dan normaal aangezien de raad nu zelf met voorstellen kon komen voor nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen. Aangezien er in 2017 een tekort van nog ruim 200.000 euro … Lees verder

VVD loopt uit protest weg uit raad Drechterland

geplaatst in: Nieuws | 0

Na afloop van de meningsvormende vergadering werd gedurende de schorsing door CDA/GBD  en PDL (de indieners van 2 moties) plotseling aan een gewijzigde motie gewerkt. Zonder enig overleg kwamen onze coalitiepartners met een gewijzigde motie op de proppen. De VVD … Lees verder

Herinrichting Anjerstraat in Hoogkarspel

geplaatst in: Nieuws | 0

Gemeenteraad gaat akkoord met het herinrichten en opknappen van de Anjerstaat in Hoogkarspel Door de matige onderhoudstoestand van de bestrating in de Anjerstraat heeft het college een voorstel gedaan voor het opnieuw bestraten en opknappen van het trottoir. Ook hebben … Lees verder

Maatschappelijke onrust in de thuiszorg

geplaatst in: Nieuws | 0

Op dit moment is er maatschappelijke onrust ontstaan over de grote financiële problemen van diverse thuiszorgorganisatie (TSN). De kans bestaat dat hierdoor vele duizenden werknemers hun baan dreigen te verliezen en de onrust die daarbij ontstaat bij de inwoners of … Lees verder